Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ: «Η Ελλάδα πέρα από την κρίση: ισχυρή βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», 23-24 Μαΐου 2016

Διαβάστε εδώ την ομιλία του κ. Ε. Βιδάλη, Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με τίτλο «Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική Οικονομία ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη».